Betoog Verkeersveiligheid


Betoog Verkeersveiligheid

Realiseer geen camping aan de Keerestraat in Eckelrade

  • een onomkeerbare aanslag op de flora en fauna van het naastgelegen Natura 2000-gebied 
  • een grote, ongewenste toename van verkeersbewegingen van voertuigen, fietsers en voetgangers op de smalle, gevaarlijke toegangswegen (Eckelraderweg -Keerestraat)
  • de leefbaarheid van het kleine dorp Eckelrade komt onder druk te staan
  • het doet afbreuk aan de Cittaslow-principes: behoud van duurzaamheid, hoogwaardig landschap en identiteit

Nu zonder

caravan-camper

wandelaar

fietsers

tegemoetkomend verkeer